Koi Fish

Koi Fish

Kikokuryu Koi

 • Type
  Kikokuryu
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  50
 • Size Inches
  20
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-004

Kujaku Koi

 • Type
  Kujaku
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  50
 • Size Inches
  20
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-003

Showa Koi

 • Type
  Showa
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  55
 • Size Inches
  22
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-002

Hi Utsuri Koi

 • Type
  Hi Utsuri
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  60
 • Size Inches
  24
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,400.00  $699.99
 • SKU
  SCKR-1021-005

Yamabuki Ogon Koi

 • Type
  Yamabuki Ogon
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-005

Kikokuryu Butterfly Koi

 • Type
  Kikokuryu Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-006

Lemon Hariwake Butterfly Koi

 • Type
  Lemon Hariwake Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-007

Showa Butterfly Koi

 • Type
  Showa Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  60
 • Size Inches
  24
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,400.00  $699.99
 • SKU
  SCKR-1021-007

Kin Matsuba Koi

 • Type
  Kin Matsuba
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  60
 • Size Inches
  24
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,400.00  $699.99
 • SKU
  SCKR-1021-108

Showa Koi

 • Type
  Showa
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-008

Doitsu Kin Matsuba Butterfly Koi

 • Type
  Doitsu Kin Matsuba Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  71
 • Size Inches
  28
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,600.00  $799.99
 • SKU
  SCKR-1021-009

Kujaku Butterfly Koi

 • Type
  Kujaku Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-010

Kikokuryu Butterfly Koi

 • Type
  Kikokuryu Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-111

Shiro Bekko Koi

 • Type
  Shiro Bekko
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  60
 • Size Inches
  22
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-112

Chagoi Koi

 • Type
  Chagoi
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  66
 • Size Inches
  26
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-113

Kikokuryu Koi

 • Type
  Kikokuryu
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-114

Showa Butterfly Koi

 • Type
  Showa Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  60
 • Size Inches
  24
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-115

Doitsu Benigoi Koi

 • Type
  Doitsu Benigoi
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  60
 • Size Inches
  24
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-116

Doitsu Chagoi Butterfly Koi

 • Type
  Doitsu Chagoi Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Male
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-117

Kikokuryu Butterfly Koi

 • Type
  Kikokuryu Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  45
 • Size Inches
  18
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-117

Doitsu Mukashi Ogon Koi

 • Type
  Doitsu Mukashi
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  60
 • Size Inches
  24
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,400.00  $699.99
 • SKU
  SCKR-1021-118

Gin Matsuba Butterfly Koi

 • Type
  Gin Matsuba Butterfly
 • Breeder
  Unknown
 • Size CM
  55
 • Size Inches
  22
 • Sex
  Female
 • Price
  $1,200.00  $599.99
 • SKU
  SCKR-1021-119